Em lấy cái tiêu đề tiếng anh cho nó hay ty' chứ em dở anh ăn lắm! em đang mò trong cái mục "material" của sap2000 v14: lu bu xu, lù bù xù, Anh chị nào có thể dịch ra hết giúp em không? em không cần hình ảnh gì gì rắc rối đâu, chỉ cần ghi mục nào hiểu ra sao là được gòy. Em mò mỏi cã mắt nhức cã óc, nát từ điển ( từ điển có chỗ có, chỗ không ) Thanks