bác nào có thông báo giá mới nhất gửi cho em xin với? cam ơn các bác nhiêu.