Cho em hỏi sự khác nhau của bên tường góc neo ngoài và neo trong ?
xin chân thành cảm ơn