Bài viết giới thiệu phương pháp thiết kế sàn bê tông căng sau có bám dính theo tiêu chuẩn châu Âu. Các tham số được khảo sát giúp việc thiết kế an toàn và kinh tế.là: chiều dày sàn, cấp độ bền của bê tông, hàm lượng và cường độ cốt thép thường, giá trị của tải trọng cân bằng (khối lượng thép ứng suất trước).
Attached Files