Tính đến thời điểm hiện tại, tiêu chuẩn 198-1997 vẫn còn hiệu lực.
Vậy việc tính toán và cấu tạo kháng chấn theo 375-2006 có là "bắt buộc" ở địa bàn Hà Nội (về mặt pháp lý)?
Nếu "bắt buộc", thì thông tư hay quyết định nào quy định về điều này?
Tiêu chuẩn 375-2006 cùng quyết định đi kèm không thấy nói rõ về điều này? (thay thế tiêu chuẩn cũ 198-1997)?
Bác nào biết trả lời hộ em phát nhé