Xin hỏi anh Nguyễn Văn Thịnh cục thẩm định và các anh em trong diễn đàn:
Tôi đang làm ở Chủ đầu tư một công trình thủy điện của tư nhân đầu tư. Để nghiệm thu các giai đoạn(giai đoạn xay dựng, chuyển giai đoạn thi công, hoàn thành hạng mục công trì và hoàn thành công trình) thì có mấy cấp hội đồng nghiệm thu, Thành phần của hội đồng nghiệm thu đó là những ai (Nhà thầu, TVGS và Chủ đầu tư), Các quy định đối với mỗi thành viên trong hội đồng(Những ai phải có chứng chỉ laọi gì). Các vấn đề trên được quy định ở văn bản pháp quy nào?

Rất mong được giúp đỡ
Chân thành cám ơn