CÁCH TÍNH CHI PHÍ VÀ DIỆN TÍCH XÂY DỰNG ĐƠN GIẢN THEO M2
L
ấy ví dụ cụ thể ngôi nhà diện tích: 5m x 10m với kết cấu: 1 trệt 1 lửng 2 lầu sân thượng

Diện tích sàn xây dựng
  • Sân thượng trước: 5 x 3 x 50% = 7,5 m2
  • Sân thượng sau: 5 x 4 x 50% = 10 m2
  • Trùng cu: 5 x 3 x 150% = 22,5 m2
  • Lầu 2: 5 x 10 = 50 m2
  • Lầu 1: 5 x 10 = 50 m2
  • Lửng: 5 x 6 = 30 m2
  • Tầng trệt: 5 x 10 = 50 m2
  • Hệ móng cọc: 5 x 10 x 30% = 15m2
Tổng diện tích xây dựng


15 + 50 + 30 + 50 +50 + 22,5 +10 +7,5 = 235 m2 sàn xây dựng

Từ đó ta dùng diện tích này nhân với đơn giá mà mỗi đơn vị thi công áp dụng cho khách hàng
Giá phần thô và nhân công hoàn thiện tại N&N Home là 3,200,000 VNĐ/m2


235 m2 x 3,200,000 VNĐ = 752,000,000 VNĐ