Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Phương pháp xác định chi phí tư vấn

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Phương pháp xác định chi phí tư vấn

  Nội dung tôi chia sẻ ở đây là chuyên đề về xác định chi phí tư vấn trong khoá học đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá của Viện Kinh tế xây dựng và công ty Giá Xây Dựng. Chia sẻ cho các đồng nghiệp ở xa không có điều kiện đi học.

  NỘI DUNG
  A. Một số vấn đề chung liên quan đến chi phí tư vấn
  B. Phương pháp xác định chi phí tư vấn
  C. Xác định chi phí tư vấn trong dự toán chuẩn bị đầu tư, tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình

  Nếu làm tư vấn đầu tư xây dựng công trình bạn không thể không quan tâm đến chủ đề này - bởi nó liên quan đến thu nhập của bạn.

  A. Một số vấn đề chung liên quan đến chi phí tư vấn
  I. KHÁI NIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN

  Hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình là hoạt động trí tuệ của những người có kiến thức chuyên môn, có kinh nghiệm để cung cấp cho khách hàng các lời khuyên, những đề xuất, kiến nghị và các biện pháp thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng công trình nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

  II. PHÂN LOẠI TƯ VẤN THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ

  1. Giai đoạn chuẩn bị dự án:
  - Đề xuất ý tưởng dự án
  - Lập báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi
  - Lập báo cáo Nghiên cứu khả thi

  2. Giai đoạn thực hiện dự án:
  - Thiết kế Kỹ thuật, thiết kế Bản vẽ thi công
  - Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu
  - Giám sát thi công
  - Quản lý hợp đồng

  3. Giai đoạn kết thúc dự án:
  - Tư vấn bảo hành, bảo trì
  - Đánh giá giá trị tài sản đưa vào sử dụng
  - Tư vấn kỹ thuật vận hành dự án

  4. Các hoạt động tư vấn khác có liên quan:
  - Đánh giá hiện trạng công trình
  - Tư vấn hỗ trợ pháp lý
  - Quản lý dự án
  - Quản lý xây dựng, chất lượng
  - Tư vấn về tiêu chuẩn kỹ thuật
  - Kiểm soát chi phí
  - Thu xếp tài chính của dự án
  - Đào tạo, chuyển giao công nghệ
  - Kiểm toán giá trị
  - Đánh giá tác động môi trường của dự án
  - Các hoạt động tư vấn khác
  Các Mod thấy vị trí không hợp xin dịch chuyển về đúng vị trí dùm. Xin cảm ơn.
  Last edited by dzodzo; 30-09-2009, 02:34 AM.
  Giá & chi phí xây dựng giaxaydung.vn & giaxaydung.com

 • #2
  Ðề: Phương pháp xác định chi phí tư vấn

  III. PHÂN LOẠI TƯ VẤN THEO LUẬT ĐẤU THẦU

  1. Dịch vụ chuẩn bị dự án:
  - Lập, đánh giá các quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc
  - Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
  - Lập báo cáo nghiên cứu khả thi

  2. Dịch vụ tư vấn thực hiện dự án:
  - Khảo sát xây dựng
  - Thiết kế, lập tổng dự toán, dự toán
  - Lập hồ sơ thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu
  - Giám sát thi công

  3. Dich vụ tư vấn khác:
  - Tư vấn điều hành quản lý dự án
  - Tư vấn thu xếp tài chính
  - Đào tạo, chuyển giao công nghệ
  - Các dịch vụ tư vấn khác

  IV. PHÂN LOẠI TƯ VẤN THEO LUẬT XÂY DỰNG

  1. Giai đoạn chuẩn bị dự án:
  - Lập báo cáo đầu tư, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật
  - Lập phương án đền bù
  - Thẩm định (thẩm tra) dự án
  - Đánh giá tác động môi trường (dự án có yêu cầu riêng)
  - Tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc

  2. Giai đoạn thực hiện dự án:
  - Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công
  - Thẩm định (thẩm tra) thiết kế, dự toán
  - Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu
  - Giám sát thi công
  - Lập định mức, đơn giá
  - Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
  - Kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình
  - Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

  3. Giai đoạn kết thúc đầu tư:
  - Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư
  - Quy đổi vốn đầu tư với dự án có thời gian thực hiện trên 3 năm

  4. Các hoạt động tư vấn khác:
  - Lập quy hoạch xây dựng
  - Khảo sát xây dựng
  - Tư vấn quản lý dự án
  - Kiểm toán xây dựng
  - Khảo sát đánh giá hiện trạng công trình
  - Các hoạt động tư vấn khác
  Giá & chi phí xây dựng giaxaydung.vn & giaxaydung.com

  Ghi chú


  • #3
   Ðề: Phương pháp xác định chi phí tư vấn

   V. NỘI DUNG CỦA ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TƯ VẤN

   1. Chi phí trực tiếp (chi phí chuyên gia)
   Là khoản chi phí trả cho các chuyên gia (kiến trúc sư, kỹ sư...) trực tiếp thực hiện công việc tư vấn. Chi phí trực tiếp bao gồm chi phí trả theo thời gian làm việc của chuyên gia tương ứng với mức tiền lương của chuyên gia. Mức tiền lương chuyên gia gồm tiền lương cơ bản, chi phí xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ lễ, nghỉ phép...) và phụ lương cấp khác theo quy định.

   2. Chi phí gián tiếp (chi phí quản lý)
   Là khoản chi phí trả cho bộ máy quản lý của tổ chức tư vấn tham gia quản lý, điều hành quá trình thực hiện công việc tư vấn. Chi phí gián tiếp bao gồm khoản chi phi trả lương cho bộ phận gián tiếp tham gia quản lý, điều hành quá trình thực hiện công việc tư vấn, chi phí khấu hao và duy trì hoạt động của văn phòng làm việc, chi phí đào tạo...

   3. Chi phí khác
   Là khoản chi phí cần thiết phục vụ quá trình thực hiện công việc tư vấn như chi phí đi lại, chi phí hội, hội thảo, chi phí kiểm toán...

   4. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
   Là khoản chi phí sử dụng để mua bảo hiểm sản phẩm tư vấn theo quy định.

   5. Thu nhập chịu thuế tính trước
   Là khoản chi phí được dự tính trước để đảm bảo mức lợi nhuận nhất định cho những người thực hiện công việc tư vấn và để đóng góp nghĩa vụ thuế liên quan đến thu nhập theo quy định.

   6. Thuế giá trị gia tăng phải nộp theo quy định

   VI. MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP QUY LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÍ CHI PHÍ TƯ VẤN

   1. Đối với chi phí tư vấn trong nước:
   - Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư XDCT
   - Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 sửa đổi, bổ sung NĐ 99/2007/NĐ-CP
   - Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư XDCT
   - Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình
   - Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2007 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

   2. Đối với chi phí tư vấn nước ngoài:
   - Quyết định số 131/2007/TTg về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động XD tại Việt Nam
   - Thông tư số 09/2007/TT-BXD ngày 02/11/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam
   - Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC ngày 02/11/2006 của Bộ Tài chính v/v ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình có sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
   - Quyết định số 1037/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/10/2000 của Bộ LĐTBXH Quy định tiền lương của chuyên gia và lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng với các nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam
   còn tiếp
   Last edited by dzodzo; 04-10-2009, 12:43 PM.
   Giá & chi phí xây dựng giaxaydung.vn & giaxaydung.com

   Ghi chú


   • #4
    Hướng dẫn Xác định Chi phí Quản lý dự án và Chi phí Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật QĐ 79/QĐ-BXD

    Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 29/12/2019 ban hành định mức Chi phí Quản lý dự án và Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng. Các trị số định mức trong Thông tư số 16 cũng giống mới Quyết định số 79/QĐ-BXD. Các bạn xem video sau và áp dụng với Thông tư số 16/2019/TT-BXD nhé.
    Giá & chi phí xây dựng giaxaydung.vn & giaxaydung.com

    Ghi chú

    antalya escort
    kartal escort
    antalya escort
    wwwxxx nxxxn indo xxx girl xxx video xxx japan
    antalya escort bayan
    gaziantep escort
    Working...
    X