Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Những câu "khó dịch" trong xây dựng

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Ðề: Những câu "khó dịch" trong xây dựng

  Về hai cái phương pháp tổ hợp, em xin post lên đây cho mọi người dễ tham khảo.

  Theo em thì CQC dịch là [Căn của] Tổ hợp bậc hai hòan chỉnh thì đúng với diễn giải toán học của nó hơn.

  CQC chính xác hơn trong phép phân tích phản ứng so với SRS.
  Attached Files

  Ghi chú


  • Ðề: Những câu "khó dịch" trong xây dựng

   No time today, nhưng theo mình có lẽ "complete" ở trên có nghĩa là "toàn phần" hay đại loại như thế thì về tiếng Việt nghe "thuận tai" hơn là "hoàn chỉnh". CQC phát triển lên từ SRSS (SRSS: lực động = tổng hợp các lực tĩnh (theo 2 phương vuông góc, chính "chính" và chính "phụ"). Cần xem thêm đã.

   Ghi chú


   • Ðề: Những câu "khó dịch" trong xây dựng

    Em hâm mộ bác Xuân Thủy quá đi, lĩnh vực nào cũng có mặt bác đều đều. Mà em thấy bác cái gì cũng tài mới lạ. Hôm nào lên diễn đàn em cũng được đọc dăm ba bài của bác, thấy khôn ra đáng kể.
    Chúc bác luôn mạnh khoả để anh em được học hỏi bác nhiều.
    Chẳng hiểu trước đây mình biết nhau không nhỉ. Em ở trường Đh GTVT Thủ Đức.
    Chào thân ái.

    Ghi chú


    • Ðề: Những câu "khó dịch" trong xây dựng

     Các bác bận rộn quá hay sao ấy, kém sôi nổi thế.
     Sorry, đáng lẽ phải post đoạn này trước:
     17.4. THREE DIMENSIONAL DYNAMIC ANALYSIS
     It is possible to conduct a dynamic, time-history, response analysis by either the
     mode superposition or step-by-step methods of analysis. However, a standard time-
     history ground motion, for the purpose of design, has not been defined. Therefore,
     most engineers use the response spectrum method of analysis as the basic approach.
     The first step in a response spectrum analysis is the calculation of the three
     dimensional mode shapes and frequencies as indicated in the previous section.
     17.4.1. Dynamic Design Base Shear
     For dynamic analysis, the 1994 UBC requires that the “design base shear”, V, is to
     be evaluated from the following formula:
     V = [ Z I C / RW ] W (17.1)
     Where
     Z= Seismic zone factor given in Table 16-I.
     I= Importance factor given in Table 16-K.
     RW = Numerical coefficient given in Table 16-N or 16-P.
     W= The total seismic weight of the structure.
     C= Numerical coefficient (2.75 maximum value) determined from:
     2/3
     C = 1.25 S/ T (1-2)
     Where
     S= Site coefficient for soil characteristics given in Table 16-J.
     T= Fundamental period of vibration (seconds).
     The period, T, determined from the three dimensional computer model, can be used
     for most cases. This is essentially Method B of the code.
     Since the computer model often neglects nonstructural stiffness, the code requires
     that Method A be used under certain conditions. Method A defines the period, T, asfollows:
     3/4
     T = Ct.h (1-3)
     where h is the height of the structure in feet and Ct is defined by the code for various
     types of structural systems.
     The Period calculated by Method B cannot be taken as more than 30% longer than
     that computed using Method A in Seismic Zone 4 and more than 40% longer in
     Seismic Zones 1, 2 and 3.
     For a structure that is defined by the code as “regular”, the design base shear may be
     reduced by an additional 10 percent. However, it must not be less than 80 percent
     of the shear calculated using Method A. For an “irregular” structure this reduction
     is not allowed.

     17.4. Phân tích động không gian:
     Thật là cần thiết để thực hiện việc phân tích hàm phổ, lịch sử-thời gian, động bởi hoặc là PP phân tích tổng hợp hoặc là PP phân tích từng bước. Tuy nhiên, dịch chuyển nền lịch sử - thời gian chuẩn, cho mục đích thiết kế, chưa được xác định. Vì vậy, hầu hết các kỹ sư sử dụng phương pháp phân tích hàm phổ như là phương pháp cơ bản. Bước đầu tiên của phân tích hàm phổ là tính toán mô hình hóa và tần số dao động như xác định ở phần trước.
     17.4.1 Lực cắt nền thiết kế động:
     Theo phân tích động, TC UBC 1994 yêu cầu là “lực cắt nền động”, V, được xác định bởi công thức dưới:
     V = [ Z I C / RW ] W (17.1)
     Trong đó:
     Z= Yếu tố vùng động đất cho ở bảng 16-I.
     I= Yếu tố tầm quan trọng cho ở bảng 16-K.
     RW = Hệ số cho ở bảng 16-N or 16-P.
     W= Tổng trọng lượng kết cấu.
     C= Hệ số (max 2.75) xác định từ:
     C = 1.25 S/ T^(2/3) (1-2)
     Trong đó:
     S= Hệ số đặc trưng nền đất cho ở bảng 16-J.
     T= Chu kỳ dao động cơ bản (giây).
     Chu kỳ T xác định từ mô hình tính không gian, có thể được sử dụng cho hầu hết các trường hợp. Sử dụng phương pháp B của tiêu chuẩn. Từ khi mô hình tính toán thường xuyên bỏ qua độ cứng phi kết cấu, tiêu chuẩn yêu cầu Phưong pháp A được dùng trong những điều kiện nhất định. PP A xác định chu kỳ T, như sau:
     T = Ct.h^(3/4) (1-3)
     Ở đây h là chiều cao của công trình tính bằng feet và Ct được xác định bởi TC cho nhiều kiểu khác nhau của hệ thống kết cấu.
     Chu kỳ tính toán bởi PP B không được chấp nhận khi lớn hơn 30% giá trị tính toán theo PP A ở vùng động đất 4 và lớn hơn 40% trong vùng động đất 1, 2 và 3.
     Đối với kết cấu mà được xác định là đều đặn, lực cắt nền thiết kế có thể giảm 10%. Tuy nhiên, nó không nhỏ hơn 80% của lực cắt tính bởi PP A. Đối với kết cấu không đều đặn thì việc giảm này không cho phép.
     Trong này có một số ý rất mới, đề nghị mọi người có ý kiến nhé.
     Last edited by nguyenngoc74; 14-07-2006, 10:36 AM.

     Ghi chú


     • Ðề: Những câu "khó dịch" trong xây dựng

      Các bác xem phần Principal axis (not principle axis) trong này.
      http://en.wikipedia.org/wiki/Moment_of_inertia
      Tôi nhớ không nhầm thì cái này được học từ năm thứ 3 đại học thì phải:

      Ghi chú


      • Ðề: Những câu "khó dịch" trong xây dựng

       Em có ý kiến giải thích về cái SRSS như sau:
       (tham khảo giáo trình của thầy Nguyễn Lê Ninh)

       Gia tốc cực đại của chuyển động địa chấn có thể xuất hiện theo hướng bất kỳ, nên người ta tổ hợp các hệ quả của tác động địa chấn theo hai phương vuông góc:
       - Theo phương X: E_Edx
       - Theo phương Y: E_Edy
       Việc xác định các giá trị này là hoàn toàn độc lập với nhau (tức là tính với cùng tải trọng động đất theo từng phương một).
       Tiến hành tổ hợp theo SRSS method: E_Emax = [(E_Edx)^2 + (E_Edx)^2]^(1/2)

       Từ đó có 1 số chú ý:
       - Do ta không tổ hợp tải trọngtổ hợp hệ quả của ảnh hưởng tải trọng nên quy tắc hình bình hành dùng để tách lực không áp dụng ở đây.
       - Việc tổ hợp các hệ quả độc lập theo hai phương theo SRSS là thiên về an toàn. Trên thực tế, lực động đất tác dụng theo hai phương không phải lúc nào cũng trùng pha (gây ra cộng hưởng) nên để tiết kiệm thì tiêu chuẩn một số nước đưa ra “30% law”, ví dụ:
       EN 1998-1:2004 Clause 4.3.3.5.1 Subclause (3):
       E_Emax = E_Edx “+” 0.3*E_Edx
       E_Emax = 0.3*E_Edx + E_Edx
       (dấu “+” có nghĩa là “tổ hợp với”)
       Do đó mà ở đoạn dịch có ý nói tổ hợp theo SRSS thỏa mãn “30% theo phương còn lại”.

       Ghi chú


       • Ðề: Những câu "khó dịch" trong xây dựng

        Nguyên văn bởi lamviethoansdcc
        Em có ý kiến giải thích về cái SRSS như sau:
        (tham khảo giáo trình của thầy Nguyễn Lê Ninh)

        Gia tốc cực đại của chuyển động địa chấn có thể xuất hiện theo hướng bất kỳ, nên người ta tổ hợp các hệ quả của tác động địa chấn theo hai phương vuông góc:
        - Theo phương X: E_Edx
        - Theo phương Y: E_Edy
        Việc xác định các giá trị này là hoàn toàn độc lập với nhau (tức là tính với cùng tải trọng động đất theo từng phương một).
        Tiến hành tổ hợp theo SRSS method: E_Emax = [(E_Edx)^2 + (E_Edx)^2]^(1/2)

        Từ đó có 1 số chú ý:
        - Do ta không tổ hợp tải trọngtổ hợp hệ quả của ảnh hưởng tải trọng nên quy tắc hình bình hành dùng để tách lực không áp dụng ở đây.
        - Việc tổ hợp các hệ quả độc lập theo hai phương theo SRSS là thiên về an toàn. Trên thực tế, lực động đất tác dụng theo hai phương không phải lúc nào cũng trùng pha (gây ra cộng hưởng) nên để tiết kiệm thì tiêu chuẩn một số nước đưa ra “30% law”, ví dụ:
        EN 1998-1:2004 Clause 4.3.3.5.1 Subclause (3):
        E_Emax = E_Edx “+” 0.3*E_Edx
        E_Emax = 0.3*E_Edx + E_Edx
        (dấu “+” có nghĩa là “tổ hợp với”)
        Do đó mà ở đoạn dịch có ý nói tổ hợp theo SRSS thỏa mãn “30% theo phương còn lại”.

        Biểu thức tổ hợp: E_Emax = [(E_Edx)^2 + (E_Edx)^2]^(1/2)
        mặt dù không phải tổng hợp lực mà tổng hợp ứng suất, nhưng công thức thì đâu có khác (NTHBH) phải không?
        Việc xác định "hoàn toàn độc lập" tức là phép phân tích tĩnh riêng lẻ theo hai phương.
        Trước đây là như thế, nhưng đáng nói ở đây là tác giả không dùng SRSS nữa mà đề xuất dùng CQC tổng hợp trước từng dao động trên cả hai phương.

        Ghi chú


        • Ðề: Những câu "khó dịch" trong xây dựng

         Nguyên văn bởi XUAN THUY
         Biểu thức tổ hợp: E_Emax = [(E_Edx)^2 + (E_Edx)^2]^(1/2)
         mặt dù không phải tổng hợp lực mà tổng hợp ứng suất, nhưng công thức thì đâu có khác (NTHBH) phải không?
         Việc xác định "hoàn toàn độc lập" tức là phép phân tích tĩnh riêng lẻ theo hai phương.
         Trước đây là như thế, nhưng đáng nói ở đây là tác giả không dùng SRSS nữa mà đề xuất dùng CQC tổng hợp trước từng dao động trên cả hai phương.
         Khác chứ anh! Cái (NTHBH) là để "tách" một véctơ thành hai (hay nhiều) vector theo các phương cho trước. Nó có hướng , hơn nữa trường hợp 2 vector không vuông góc thì không áp dụng pitagor (hay SRSS) được.

         Với lại cái em muốn nói là ở chỗ khác. Ví dụ, với tải trọng gió xiên thì ta tách thành hai lực thành phần (đương nhiên hai thành phần này bị giảm theo hàm cos và sin), nhưng với tải động đất thì ta tính riêng rẽ (chả giảm gì cả) và tổ hợp lại theo SRSS: Rõ ràng là kết quả quá thiên về an toàn, và 30% law xuất hiện...

         Còn SRSS chỉ đúng khi chu kì dao động của hai phương chênh lệch không nhỏ hơn 20%. Nếu nhỏ hơn thì áp dụng CQC method cho nó chính xác (nếu không thì kết quả gần với SRSS). Cái này có người nghiên cứu rồi!

         Trong một số phần mềm và tiêu chuẩn em đọc được vẫn tồn tại song song hai cách tổ hợp này, nên em cũng không hiểu cái "chương 5" nó có cái gì mà bác bỏ SRSS cả. Chính EN nó cũng công nhận đấy thôi (tất nhiên có cái 30% kia).

         Đề nghị anh nguyenngoc74 post cả cái manual đấy lên để mọi người dễ tham khảo, chứ anh cứ post nhỏ giọt thế thì có dịch đúng cũng chưa thể gọi là đúng context được.

         Em góp ý, hí hí.

         Ghi chú


         • Ðề: Những câu "khó dịch" trong xây dựng

          Nguyên văn bởi lamviethoansdcc
          ...
          - Việc tổ hợp các hệ quả độc lập theo hai phương theo SRSS là thiên về an toàn. Trên thực tế, lực động đất tác dụng theo hai phương không phải lúc nào cũng trùng pha (gây ra cộng hưởng) nên để tiết kiệm thì tiêu chuẩn một số nước đưa ra “30% law”,
          ...
          Ngoại lực mà trùng pha với nhau thi không gây ra công hưởng đâu bác ạ.
          Does engineering need science?

          Ghi chú


          • Ðề: Những câu "khó dịch" trong xây dựng

           Nguyên văn bởi lamviethoansdcc
           Với lại cái em muốn nói là ở chỗ khác. Ví dụ, với tải trọng gió xiên thì ta tách thành hai lực thành phần (đương nhiên hai thành phần này bị giảm theo hàm cos và sin), nhưng với tải động đất thì ta tính riêng rẽ (chả giảm gì cả) và tổ hợp lại theo SRSS: Rõ ràng là kết quả quá thiên về an toàn, và 30% law xuất hiện...

           Còn SRSS chỉ đúng khi chu kì dao động của hai phương chênh lệch không nhỏ hơn 20%. Nếu nhỏ hơn thì áp dụng CQC method cho nó chính xác (nếu không thì kết quả gần với SRSS). Cái này có người nghiên cứu rồi!

           Trong một số phần mềm và tiêu chuẩn em đọc được vẫn tồn tại song song hai cách tổ hợp này, nên em cũng không hiểu cái "chương 5" nó có cái gì mà bác bỏ SRSS cả. Chính EN nó cũng công nhận đấy thôi (tất nhiên có cái 30% kia).

           Đề nghị anh nguyenngoc74 post cả cái manual đấy lên để mọi người dễ tham khảo, chứ anh cứ post nhỏ giọt thế thì có dịch đúng cũng chưa thể gọi là đúng context được.

           Em góp ý, hí hí.
           Rất tiếc là tớ chỉ có sách thôi chứ không có file nên chịu không post lên được, nội dung chương 17 bác Phạm đã post lê rồi đấy thôi. Nếu bác có cả chương 5 và chương 15 post lên luôn để anh em chưa có sách tham khảo thì hay quá (tôi nghĩ sách này cũng phổ biến, các anh chị học cao học ở DHXD HN hình như ai cũng có cả).
           - Các TC tính toán nào mà chả thiên về an toàn, chỉ là nhiều hay ít mà thôi, như EC quy định thì tính động đất với xác xuất 1 lần xảy ra trong 475 năm. Có khi cả năm đời kỹ sư nhà mình chả thấy trận động đất nào cả.
           - Tớ đang nghiên cứu tiếp mấy chương kia để xem nó viết như thế nào và SRSS và CQC, nhưng theo sơ bộ tớ nắm thì CQC là phương pháp tính lực max thì một phương, còn SRSS là phương pháp tổ hợp lực theo mấy TC nước ngoài hay dùng (ở mình thì chẳng thấy).

           TC động đất sắp ban hành rồi, chắc rồi ai mà chả dùng được, tớ muốn anh em mình trau dồi thêm một chút vốn tiếng anh, với lại xem các nước áp dụng máy tính để tính động đất như thế nào, ở đây còn nhiều điều rất mới, nhất là sử dụng phần mềm để tính động đất (trước nay minh hay tính tay), bởi vậy mong anh em tham gia nhiều nhé.

           Ghi chú


           • Ðề: Những câu "khó dịch" trong xây dựng

            17.4.5. Scaling of Results
            Each of these analyses will produce a base shear in the major principal direction. A single value for the “dynamic base shear” is calculated by the SRSS method. Also, a “dynamic base shear” can be calculated in the minor principal direction. The next step is to scale the previously used spectra shapes by the ratio of “design base shear” to the minimum value of the “dynamic base shear”. This approach is more conservative than proposed by the current requirements, since only the scaling factor that produces the largest response is used. However, this approach is far more rational since it results in the same design earthquake in all directions.

            17.4.5 Tỷ lệ hóa kết quả:
            Mỗi phân tích trên sẽ tạo rao một lực cắt nền trong hướng chính chủ đạo. Một giá trị đơn lẻ của lực cắt nền động được tính bởi phưong pháp SRSS. Mặc dù, lực cắt nền động có thể được tính trong hướng chính phụ. Bước tiếp theo là tỷ lệ những mô hình hàm phổ sử dụng ở trước bởi hệ số của “lực cắt nền thiết kế” với giá trị min của “lực cắt nền động”. Phương pháp này là an toàn nhiều hơn là yêu cầu hiện hành, từ đó chỉ có một hệ số tỷ lệ mà tạo ra phản ứng lơn nhất được sử dụng. Tuy nhiên, phương pháp này “bất hợp lý” khi nó cho kết quả giống nhau trong thiết kế động đất trong tất cả các hướng.

            Hình như phần mềm sap sau khi tính “lực cắt nền động” rồi nhân với một hệ số nữa để thành “lực cắt nền thiết kế”, các chuyên gia về sap có rõ vấn đề này không nhi?

            Ghi chú


            • Ðề: Những câu "khó dịch" trong xây dựng

             17.4.6. Dynamic Displacements and Member Forces
             The displacement and force distribution are calculated using the basic SRSS method to combine the results from 100 percent of the scaled spectra applied in each direction. If two analyses are conducted in any two orthogonal directions, in which the CQC method is used to combine the modal maximums for each analysis, and the results are combined by the SRSS method, exactly the same results will be obtained regardless of the orientation of the orthogonal reference system. Therefore, the direction of the base shear of the first mode defines a reference system for the building.
             If site-specific spectra are given, for which scaling is not required, any orthogonal reference system can be used. In either case, only one computer run is necessary to calculate all member forces to be used for design.

             17.4.6 Lực cấu kiện và chuyển vị động
             Sự phân bố lực và chuyển vị được tính sử dụng phương pháp SRSS cơ bản để tổ hợp các kết quả từ 100% của hàm phổ tỷ lệ áp dụng cho mỗi hướng. Nếu hai phân tích được thực hiện trong hai hướng trực giao bất kỳ, trong đó phương pháp CQC được dùng để tổ hợp giá trị max cho mỗi phân tích, và các kết quả được tổ hợp bởi phương pháp SRSS, chính xác là các kết quả giống nhau sẽ được tạo ra bất kể sự định hướng của hệ thống trực giao tham khảo.
             Nếu hàm phổ riêng cho từng vùng được cung cấp, ở đó sự tỷ lệ không được yêu cầu, bất kỳ hệ thống tham khảo trực giao có thể được dùng. Cách khác, chỉ một lần máy tính chạy là đủ để tính toán tất cả lực cấu kiện sử dụng cho thiết kế.
             Bình: Có thể chịn bất cứ cặp hướng trực giao nào để tính toán
             Last edited by nguyenngoc74; 20-07-2006, 12:25 PM.

             Ghi chú


             • Ðề: Những câu "khó dịch" trong xây dựng

              Đây chắc là tài liệu bác ngoc74 đang đọc
              Attached Files

              Ghi chú


              • Ðề: Những câu "khó dịch" trong xây dựng

               Nguyên văn bởi hien nghiem
               Đây chắc là tài liệu bác ngoc74 đang đọc
               Cái tài liệu này của bác hien_nghiem là một số chương rời rạc, không biết bác có bản đầy đủ không cho tôi xin để đọc với ?
               Does engineering need science?

               Ghi chú


               • Ðề: Những câu "khó dịch" trong xây dựng

                Nguyên văn bởi hien nghiem
                Đây chắc là tài liệu bác ngoc74 đang đọc
                Có lẽ không phải đâu, tôi cũng có một số chương nữa (chưa đủ), các bạn có thể xem thêm.
                Attached Files

                Ghi chú

                casino siteleri bahis siteleri
                erotik film izle Rus escort gaziantep rus escort
                deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler
                bahis siteleri
                bahisnow giri? casinoslot sultanbet giri? grandpashabet giri?
                hd sex video
                Mobilbahis
                antalya escort bayan
                gaziantep escort
                betpas gncel link
                gaziantep escort
                bonus veren siteler
                pinbahis pinbahis dizitune.com
                bostanci escort pendik escort
                ?stanbul Escort
                Car Fuck XXX ????? ???????? ?????? ? ???? ????? sexo gay gratis xxxx
                betbonusking.com deneme bonusu
                deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler
                gvenilir casino siteleri
                Kacak iddaa Siteleri
                mraniye escort sancaktepe escort
                quixproc.com
                Working...
                X